به بخش سوالات علمی مربوط به کرباسالات کلسیم خوش آمدید.

برای دریافت سوالات و پاسخ دهی به آنان به پایین مراجعه فرمایید.

نتیجه

-

تبریک میگیم شما توانستید به راحتی این مرحله رو پشت سر بگذارید امیدوارم همیشه از همراهی با ما رضایت کامل را داشته باشید با تشکر از همکاری شما

متاسفیم
شما نتوانستید این آزمون را پشت سر بگذارید
مجدد سعی کنید، ما مطمئنیم که شما می توانید به راحتی از این مرحله عبور کنید
با تشکر از همکاری شما

#1 کدام یک از داروهای زیر در درمان درد و التهاب موثر می باشد؟

#2 کرباسالامین جزء کدام دسته از گروه های دارویی نیست؟

#3 کدام یک از موارد زیر ترکیبات موثر کرباسالامین می باشد؟

#4 کرباسالامین از طریق چه مکانیسمی باعث کاهش درد و التهاب می شود؟

#5 ویتامین C جزء کدام یک از گروه های ویتامینی زیر می باشد؟

#6 کدام یک از موارد زیر در رابطه با اثرات ثانویه صحیح نمی باشد؟

#7 ویژگی آشکار کرباسالامین نسبت به آسپیرین خالص چیست؟

#8 کدام یک از موارد زیر مناسبترین مقدار ماده موثره برای یک داروی کرباسالات کلسیم و ویتامین C است؟

#9 کرباسالات کلسیم به کدام صورت مصرف می شود؟

#10 کرباسالات کلسیم به کدام صورت مصرف می شود؟

#11 کدام یک از موارد زیر در رابطه با منع مصرف کرباسالامین صحیح می باشد؟

#12 کدام یک از موارد زیر بهترین مقدار بسته بندی برای کرباسالات کلسیم و ویتامین C است؟

#13 کدامیک از موارد زیر در رابطه با مصرف کرباسالامین صحیح نمی باشد؟

#14 مصرف کرباسالامین در کدام فصل سال بیشتر است؟

#15 کدام یک از موارد زیر در رابطه با مصرف کرباسالامین در طیور صحیح است؟

#16 کدام یک از موارد زیر در رابطه با مصرف کرباسالامین در گاو صحیح است؟

#17 کدام یک از موارد زیر در رابطه با مصرف کرباسالامین در اسب صحیح است؟

#18 کدام یک از موارد زیر در رابطه با مصرف کرباسالامین در سگ صحیح است؟

#19 کدام یک از موارد زیر در رابطه با مصرف کرباسالامین در گربه صحیح است؟

#20 ویتامین C در ترکیب کرباسالامین در کدام مورد زیر اهمیت دارد؟

#21 کدام مورد در رابطه با اثرات نهایی کرباسالامین در شرایط عملی صحیح است؟

پایان
فهرست