به بخش سوالات علمی مربوط به فلاوومایسن خوش آمدید.

برای دریافت سوالات و پاسخ دهی به آنان به پایین مراجعه فرمایید.

نتیجه

-

تبریک میگیم شما توانستید به راحتی این مرحله رو پشت سر بگذارید امیدوارم همیشه از همراهی با ما رضایت کامل را داشته باشید با تشکر از همکاری شما

متاسفیم
شما نتوانستید این آزمون را پشت سر بگذارید
مجدد سعی کنید، ما مطمئنیم که شما می توانید به راحتی از این مرحله عبور کنید
با تشکر از همکاری شما

#1 به نظر شما کدامیک از ویتامین های زیر همراه با فلاوومایسن جذب بالاتری دارند:

#2 کدام گزینه بدرستی ترتیب بهبود دهنده های رشد را از نظر افزایش وزن طیور گوشتی در 49 روزگی نشان میدهد:

#3 کدام یک از دسته دارو های زیر تماما در جامعه اروپا منع مصرف دارد.

#4 به نظر شما چرا در بین بهبود دهنده های رشد دارو های سالینومایسین و موننسین وجود دارد که کوکسیدیو استات هستند:

#5 کدام یک از باکتری های زیر نسبت به PH اسیدی حساس نیستند ؟

#6 بنظر شما فلاوومایسین در کدام مرحله از رشد باکتری موثر است ؟

#7 باکتری های گرم مثبت ،دیواره سلولی قطوری از جنس پپتیدوگلایکان دارند ولی در باکتری های گرم منفی این لایه بسیار نازک است. بنظر شما کدام یک از این دو گروه به فلاوومایسین حساس ترند ؟

#8 بنظر شما اگر در جیره طیور صنعتی از بهبود دهنده های رشد استفاده نشود، حیوان دچار چه اختلالاتی می گردد ؟

#9 بنظر شما چرا مصرف فلاوومایسین میتواند باعث افزایش صادرات محصولات طیور صنعتی گردد ؟

#10 بنظر شما بسته بندی مناسب برای فلاوومایسین 0.6% چند گرمی می تواند باشد ؟

پایان
فهرست