به بخش سوالات علمی مربوط به آنتی بیوتیک ها خوش آمدید.

برای دریافت سوالات و پاسخ دهی به آنان به پایین مراجعه فرمایید.

نتیجه

-

تبریک میگیم

شما توانستید به راحتی این مرحله رو پشت سر بگذارید

امیدوارم همیشه از همراهی با ما رضایت کامل را داشته باشید

با تشکر از همکاری شما

متاسفیم
شما نتوانستید این آزمون را پشت سر بگذارید
مجدد سعی کنید، ما مطمئنیم که شما می توانید به راحتی از این مرحله عبور کنید

با تشکر از همکاری شما

#1 تفاوت عمده باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در کدام یک از موارد زیر می باشد؟

#2 کدام گزینه مصداق کاربرد آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک (پیشگیرانه) نیست؟

#3 اولین ضد میکروبی که به عنوان داروی افزودنی به خوراک حیوانات اضافه شد، کدام مورد زیر است؟

#4 کدام دسته از آنتی بیوتیک های زیر به روش Bactericidal عمل نمی کند؟

#5 کدام دسته از آنتی بیوتیک های زیر به روش Bacteriostatic عمل نمی کند؟

#6 کدام گزینه در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی صحیح می باشد؟

#7 کدام آنتی بیوتیک متعلق به دسته آنتی بیوتیک های وسیع الطیف می باشد؟

#8 کدام آنتی بیوتیک متعلق به دسته آنتی بیوتیک های وسیع الطیف نمی باشد؟

#9 کدام گزینه مصداق کاربرد آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک (پیشگیرانه) نیست؟

#10 کدام مورد در انتخاب یک آنتی بیوتیک بایستی مورد توجه قرار گیرد؟

#11 هنگامی که یک گله طیور در مواجهه با شرایط محیطی نامساعد قرار می گیرد، کدام ویژگی کاربرد آنتی بیوتیک ها اهمیت دارد؟

#12 کدام یک از تعاریف زیر مربوط به آنتی بیوتیک ها نمی باشد؟

#13 دلیل اصلی مکانیسم عمل متفاوت آنتی بیوتیک ها چیست؟

#14 کدام گزینه در مورد مکانیسم عمل آنتی بیوتیک ها صحیح نیست؟

#15 کدام گزینه بیانگر مزیت آنتی بیوتیک های با طیف محدود نمی باشد؟

#16 اولین ضد میکروبی که به عنوان داروی افزودنی به خوراک حیوانات اضافه شد، کدام مورد زیر است؟

پایان
فهرست