به بخش سوالات علمی مربوط به ضدکوکسیدیوزها خوش آمدید.

برای دریافت سوالات و پاسخ دهی به آنان به پایین مراجعه فرمایید.

نتیجه

-

تبریک میگیم
شما توانستید به راحتی این مرحله رو پشت سر بگذارید
امیدوارم همیشه از همراهی با ما رضایت کامل را داشته باشید
با تشکر از همکاری شما

متاسفیم
شما نتوانستید این آزمون را پشت سر بگذارید
مجدد سعی کنید، ما مطمئنیم که شما می توانید به راحتی از این مرحله عبور کنید
با تشکر از همکاری شما

#1 کدام گونه آیمریا تنها در سکوم طیور ایجاد جراحت می کند؟

#2 کدام مرحله از سیر تکاملی آیمریا در داخل سلولهای پوششی جدار روده انجام نمی گیرد؟

#3 کدامیک از موارد ذکر شده از علائم بالینی کوکسیدیوز نمی باشد؟

#4 کاربرد ضدعفونی کننده ها در قفس های پرورش طیور بر کدام مرحله از سیر تکاملی آیمریا مؤثر است؟

#5 جراحات ناشی از کدام گونه آیمریا بصورت کانون های خونریزی دیده نمی شود؟

#6 کدامیک از موارد زیر جزء راههای پیشگیری از کوکسیدیوز محسوب نمی شود؟

#7 زمان پرهیز از مصرف کدامیک از داروهای زیر کوتاهتر است؟

#8 تک یاخته آیمریا نسبت به کدامیک از کوکسیدیواستات های ذکر شده سریع تر مقاومت پیدا خواهد کرد؟

#9 کدام گزینه بیانگر ویژگی کوکسیدیواستات های یونوفوره است؟

#10 کدام جمله نادرست است؟

#11 مصرف کدام یک از داروهای زیر در فصل زمستان توصیه می شود؟

#12 کدامیک از روش های زیر در مصرف داروهای ضدکوکسیدیوز صحیح نیست؟

#13 کدام برنامه پیشنهادی برای یک دوره پرورش طیور گوشتی صحیح است؟

#14 کدام گزینه در پولت جایگزین منع مصرف ندارد؟

#15 کدامیک از محصولات زیر در گروه محصولات ضدکوکسیدیوز آمینه گستر موجود است؟

#16 کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های مادورامایسین 1% (مادورامین) آمینه گستر نیست؟

#17 کدامیک جزء شرایط لازم برای بیماریزا شدن اووسیست است؟

#18 کدامیک از موارد زیر مربوط به ویژگی های کوکسیامین (سالینومایسین 12%) آمینه گستر است؟

#19 اولین کوکسیدیواستات یونوفوره که به طور اختصاصی جهت کنترل کوکسیدیوز بکار گرفته شد کدام است؟

#20 محصول آمپرامین پلاس آمینه گستر چگونه موجب توقف رشد و اختلال در متابولیسم آیمریا می شود؟

پایان
فهرست