شکل دارویی :

پودر محلول در آب

گونه هدف :

سایر نژاد های اسب در سنین مختلف

بسته بندی :

ساشه 100 گرمی

Copyright © 2010 - 2019 by www.AminehGostar.com, All Rights Reserved
 Designed & Powered by Raham Design