نام ژنریک :

آمپرولیوم 20% 

شکل دارویی :

پودر محلول در آب

گونه هدف :

طیور ، پرندگان زینتی ، گوساله و بره

بسته بندی :

ساشه 100 گرمی

Copyright © 2010 - 2019 by www.AminehGostar.com, All Rights Reserved
 Designed & Powered by Raham Design