نام ژنریک :

فلورفنیکل 10%

شکل دارویی :

محلول خوراکی

گونه هدف :

طیور ، سایر ماکیان ، پرندگان زینتی ، آبزیان

بسته بندی :

بطری 1 لیتری

Copyright © 2010 - 2019 by www.AminehGostar.com, All Rights Reserved
 Designed & Powered by Raham Design