شکل دارویی :

پریمیکس

گونه هدف :

دام ، طیور ، سایر ماکیان ، پرندگان زینتی و اسب

بسته بندی :

ساشه 100گرمی و 1 کیلویی

Copyright © 2010 - 2019 by www.AminehGostar.com, All Rights Reserved
 Designed & Powered by Raham Design