نام ژنریک :

پودر ORS

شکل دارویی :

پودر محلول در آب

گونه هدف :

دام (گاو ، گوسفند ، بز و اسب)

بسته بندی :

ساشه 100 گرمی و 1 کیلویی

Copyright © 2010 - 2019 by www.AminehGostar.com, All Rights Reserved
 Designed & Powered by Raham Design